FöreläsningarCentralt för Memento - Past Food är att erbjuda föreläsningar kring olika aspekter av liv och verksamhet under historisk och förhistorisk tid, framför allt är dock företaget specialiserat på föreläsningar och föredrag om mathistoria och matkultur från det antika Rom fram till och med Skandinavisk renässans. Inom temat historisk matkultur kan Daniel Serra erbjuda flera föreläsningar, från mera generellt beskrivande av matkultur under en viss period till mera specifika föreläsningar som exempelvis Mat och hälsa under medeltiden. Andra mera specifika föreläsningar kan också tas fram i samråd med kunden. Föreläsningarna kan riktas till såväl museipersonal som till privatpersoner eller företag. övriga teman föreläses av andra inbjudna föreläsare. För mer information kring vilka föreläsare som för närvarande är tillgängliga se sidan föreläsningar.

forelasning
Uppvisning

Man lär sig inte enbart genom att lyssna, ibland kan även övriga sinnen vara minst lika viktiga. Genom att visa upp hantverk och verksamhet i en historiskt autentisk miljö kan man erbjuda besökaren en upplevelse utöver det vanliga. För att kunna ge upplevelsen ett större djup krävs dock att de som visar upp också har en kunskap kring de tekniker eller aspekter av vardagligt liv som visas upp. Från Memento - Past Food kan framför allt uppvisningar inom olika aspekter av matlagning förevisas, men även andra hantverk kan komma ifråga.

Kurser

I samband med ovanstående uppvisningar kan enklare kurser i respektive hantverk eller ämne erbjudas, det kan vara alltifrån att man tillsammans med kursdeltagarna lagar en enkel måltid till att en tematisk föreläsning ges vilken följs upp av att en hel meny i samma tema tillagas gemensamt.

forelasningforelasning

Fortbildning

För de som önskar någonting mera djupgående, för exempelvis museipersonal, kan även fortbildningskurser anordnas. I dessa varvas under en hel dag teori och praktik inom ett ämne, exempelvis exempel på sådana ämnen kan vara mat, smide eller textil. En fortbildningskurs kan lämpligen fungera som en uppstart med personalen inför en ny säsong, eller för att öka kompetensen hos den fasta personalen. Fortbildningskurserna genomföres lämpligen i passande rekonstruerade lokaler.

För mer information och exempel se vidare under fliken fortbildningar [http://www.memento.st/nytt/fortbildning.html].

Texter

För närvarande skriver Daniel Serra främst på sin avhandling om vikingatida matkultur vilken beräknas vara färdig ungefär 2010.

Vid önskemål kan dock kortare bakgrundstexter och artiklar författas kring specifika ämnen. Ta gärna kontakt för att diskutera mera specifika önskemål.

Matkonsultationer

Många museer och fornbyar väljer att använda sig av mat som en del av sin förmedling av det förflutna, dock kan det vara svårt att se till att maten är helt korrekt ur ett historiskt perspektiv. Memento - Past Food kan erbjuda hjälp med såväl utformning av förmedling med hjälp av mat som att ta fram passande mat rätter för sådana arrangemang.

Restauranger och medeltidsfestivaler kan dessutom erbjudas hjälp med såväl recept som med hjälp till hur maten skall presenteras och serveras.

Information och bakgrund kring vikingatida och medeltida matkultur kan också erbjudas författare, filmare samt tv-produktioner.

Arrangemangskonsultationer

Med erfarenhet från såväl marknader som konferenser och middagar, kan Memento - Past Food även erbjuda allmän konsultation samt bistå med hjälp vid andra historiska arrangemang.

forelasningforelasningKontaktknytande

Arkeologi, historia samt forntida teknik är ämnen som föga lämpar sig för en mördande konkurrens. Istället kan vi alla vinna på ett närmare samarbete. Om du känner att du har en idé, ett föredrag eller om ni är en grupp som specialiserat er på någon specifik del av historiskt liv som du eller ni känner skulle passa in här, hör av er så kanske vi kan hitta ett sätt att samarbeta.