Om FöretagetMemento - Past Food erbjuder kunskap och insikt om mat och vardagsliv från järnålder till renässans genom föreläsningar, fortbildningar samt genom skrivna texter. Företaget kan också vara behjälpligt vid historiska arrangemang såväl i fråga om mat och recept som i arrangemanget mera övergripande tema.

Genom ett nära samarbete med andra forskare, arkeologer och historiskt orienterade hantverkare kan memento även erbjuda föreläsningar, uppvisningar samt fortbildning iinom de aspekter av förhistoriskt/historiskt liv och leverne som ligger utanför det rent kulinariska. Alla arrangemang utföres personer med en gedigen bakgrund och kunskap inom det område de representerar.

om foretagetom foretaget
FöretagshistorikMemento - Past Food utgörs av Daniel Serra. Han är för närvarande verksam som doktorand på halvtid vid Lunds universitet där han forskar på vikingatidens matkultur. Matintresset startade dock tidigare. Då han studerade antikens kultur- och samhällsliv började han provlaga diverse recept från antiken. Sedan dess har Daniel såväl lagat till som rekonstruerat recept och mat från romersk tid fram till och med 1600-talet i olika sammanhang.

Genom den matarkeologiska föreningen GAS har Daniel kunnat genomföra arkeologiska experiment kring ölbryggande samt byggande och nyttjande av en järnåldersugn. För det senare erhöll han 2005 tillsammans med Emma Grönberg ett stipendium från Skåneländska Gastronomiska Akademien vilket möjliggjorde försöken.

Under åren 1999-2004 drev han tillsammans med Hanna Tunberg företaget memento - historiska upplevelser. Tillsammans arrangerade de guidade utflykter till arkeologiskt intressanta platser samt lagade mat till samt organiserade medeltida middagar för företag och privatpersoner. Memento - historiska upplevelser delades upp mellan Hanna och Daniel efter att Daniel påbörjat sina doktorandstudier i arkeologi och Hanna tagit över matkaravanen i Malmö [http://www.smakverkstan.blogspot.com/]

Företaget startade 2003 då verksamheten i det tidigare företaget börjat trappas ner, eftersom catering och guidningar inte gick att förena med Hanna och Daniels övriga verksamheter. Istället startade Daniel företaget Memento - Past Food, i vilken han mer kom att ägna sig och föreläsningar om, förmedling av och fortbildning i historisk matkultur. Dock har Daniel Serra och Hanna Tunberg fortfarande ett nära samarbete i olika arrangemang.

Då verksamheten i båda företagen i viss mån överlappar inkluderas även en del av de uppdrag som Daniel genomfört som del av memento - historiska upplevelser. även en del tidigare sidoprojekt redovisas här.

• 2000-2003 Medarrangör vid ett antal medeltidsfester
• 2002 Tog fram recept och bakgrundstext till en folder om olivoljanshistoria
• 2002 & 2003 Medarrangör av Festivitas - en medeltida musikfestival på Kulturen i Lund
• 2003 Tog fram medeltida recept till Falsobordones skiva "Fikon, fiddlor och finlir" [länk]
• 2003 Påbörjade doktorandstudier på deltid om vikingatidens matkultur
• 2003 Delaktig i ansvar för produktion av och logistik under konferensen Old Norse Religion för Lunds Universitet
• 2003 Heldagsarrangemang för Novonordisk
• 2003 Konsultation inför samt catering av ett bröllop med medeltida tema på Glimmingehus.
• 2004 Matlagningsuppvisning samt föreläsning under Ekehagens stenåldersvecka
• 2005- 2006 Rekonstruktion av och experiment med järnåldersugn [länk?]
• 2006 Fortbildningsdag av personal på Eketorp
• 2006 Medeltida matlagnings- och dietförsök med reenactmentgruppen Fraternis Milita Carnis
• 2007 Arrangör av medeltidsmarknaden vi S:t Johannes kyrkan i Malmö
• 2007 Kurs och föreläsning under medeltidsveckan i Visby
• 2008 Medverkade vid offerplats Finnestorp med föredrag om matkultur under yngre järnålder samt ledande av workshop kring hur maten kan nyttjas kommersiellt i samband med historiskt intresserad turism
• 2008 Kurs och föreläsning under medeltidsveckan i Visby
• 2009 Gav två föreläsningar, en om torrfisk under medeltiden samt en om vikingatida matkultur
• 2009 publicerade den medeltida kokboken ”En sås av ringa värde” [http://ajbooks.se/books/ourbooks/medeltidamat.htm] tillsammans med Hanna Tunberg