FortbildningMemento - Past Food kan erbjuda en rad endagsfortbildningar, vilka främst är riktade till personal på museer och fornbyar samt till lärare. Större delen av så väl fastanställd som säsongsanställd personal brukar var kunniga i såväl praktiska som teoretiska aspekter av den historia de ska förmedla, dock kan det vara svårt att ha den spetskunskap som krävs för att ha en djupare inblick i särskilda tekniker och deras historia. I fortbildningskurserna kommer vi att varva praktiska övningar med teoretiska moment. Vidare kommer också en viss vikt att läggas på den pedagogik som kan tänkas involvera respektive ämne.

En sådan fortbildningsdag syftar till att höja kompetensen på er personal, och kan med fördel läggas som en del av ett utbildningsprogram. Kurserna är avsedda att ges som en full utbildningsdag vid respektive fornby eller museum. De kan också efter avtal ges på andra platser i kombination med andra museer eller liknande.

om foretagetom foretagetPraktiska fakta

Priset för en heldag är 20000 kr vilket inkluderar föreläsningar, assistent, material samt handouts. Anläggningen skall förutom grundkostnaden stå för resor, kost, logi samt de råvaror och det bränsle som går åt under dagen. Kurserna är avsedda som ett heldags arrangemang med max 25 deltagare om inte annat anges i kursbeskrivningen. Kurserna kommer i möjligaste mån att anpassa sitt material till den tid och plats museet eller fornbyn representerar. Vi är fullt medvetna om att kostanden kan vara svår för ett museum eller liknande att bära och vi rekommenderar därför att ni söker ekonomiskt stöd från exempelvis EUs fonder för kompetenshöjning av personal. Då alla experter i nätverket aktivt arbetar med sina respektive ämnen uppskattar vi om bokningar görs i god tid innan säsongens början.

Fortbildningskurser

Priset för en heldag är 20000 kr vilket inkluderar föreläsningar, assistent, material samt handouts. Anläggningen skall förutom grundkostnaden stå för resor, kost, logi samt de råvaror och det bränsle som går åt under dagen. Kurserna är avsedda som ett heldags arrangemang med max 25 deltagare om inte annat anges i kursbeskrivningen. Kurserna kommer i möjligaste mån att anpassa sitt material till den tid och plats museet eller fornbyn representerar. Vi är fullt medvetna om att kostanden kan vara svår för ett museum eller liknande att bära och vi rekommenderar därför att ni söker ekonomiskt stöd från exempelvis EUs fonder för kompetenshöjning av personal. Då alla experter i nätverket aktivt arbetar med sina respektive ämnen uppskattar vi om bokningar görs i god tid innan säsongens början.

om foretagetom foretagetMatlagning

Den teoretiska delen syftar till att ge en grund i kosthållning, måltidsordning samt matens sociala och kulturella roll under medeltid eller förhistoria. Under dagen kommer deltagarna att få testa på ett par matlagningsmoment i vilken teorin belyses praktiskt.

Förkristna ritualer

Lär mer om nordisk förkristen religion tillsammans med Egil Josefson. Under dagen bjuds både föreläsningar och ”prova-på-verksamhet”. Föreläsningarna är indelade i en allmän och en specialiserad del. I den allmänna presenteras generella tolkningar och större fyndplatser medan den specialiserade betonar närmiljön och religionen i just Ert område. Prova-på-verksamheten varieras från plats till plats och utifrån Era önskemål. Under en dag med inriktning mot järnålder kan man exempelvis slå guldgubbar. Den praktiska verksamheten skall förhoppningsvis leda till vidare reflexioner. Vilken eller vilka tidsperioder som behandlas bestäms av Era önskemål.