Välkomna till Memento Past Food!Nägot av det viktigaste i värt liv är maten. Vi möts, minns och uttrycker oss genom mat. Matkultur läter oss förstä och uppleva vär omvärld. Maten är därför även ett kraftfullt verktyg för att förmedla förstäelse och kunskap om förfluten tid.

sample image

Memento - Past Food ger er möjligheten att fördjupa era kunskaper kring matkultur frän järnälder till renässans, genom allt frän rena föredrag och uppvisningar för en intresserad allmänhet till fortbildningskurser för museipersonal och lärare. Memento kan även hjälpa till med recept och räd för den som önskar arrangera ett evenemang med historiskt tema. Dock finns det ju ett liv bortom maten och memento kan därför även erbjuda föreläsningar och uppvisningar kring andra aspekter av liv och vardag under säväl förhistorisk som historisk tid. Företaget bestär idag av Daniel Serra, men är ocksä tänkt att fungera som en knutpunkt för andra med kunskap om liv och kultur i historisk eller förhistorisk tid.

Kontakt

Memento - Past Food
c/o Daniel Serra
Trelleborgsgatan 12
21435 Malmö

Tel.: 070-3058530
E-post: daniel@memento.st